Špecialista kvality - junior

Miesto práce

Rohožník


Termín nástupu

Dohodou


Ponúkaný plat (brutto)

Dohodou


Druh pracovného pomeru

Trvalý pracovný pomer


Popis pracovného miesta

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu špecialistu kvality, ktorého úlohou bude zabezpečiť požadovanú kvalitu výrobkov a poloproduktov pri dodržaní všetkých platných legislatívnych ustanovení a interných predpisov.

Hlavnou pracovnou náplňou bude:
1. Kvalita procesov laboratória - pripravovať a monitorovať systém kvality produktov; zabezpečovať kalibráciu a údržbu zariadení
2. Vedenie kvality - vyhodnocovať výstupy, včasne identifikovať odchýlky od štandardov a zisťovať príčiny, interpretácia výsledkov
3. Štandardy - monitorovať systém kvality a jeho riadenie; pripravovať a koordinovať certifikáciu produktov, zabezpečiť implementáciu opatrení definovaných pri auditoch
5. Kalibrácia zariadenia - Plánovanie, realizácia a kontrola kalibrácie analytického zariadenia.


Iné výhody

Iné výhody
* možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie
* účasť vo vzdelávacom programe - medzinárodný technický program v rámci skupiny CRH
* príplatky nad rámec zákona
* variabilná zložka mzdy závislá od individuálneho výkonu
* príspevky do III. piliera
* príspevok na stravovanie nad rámec zákona
* príspevky pri rôznych životných udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa, sociálna výpomoc)




Kontaktná osoba

HR Team CRH


Kontaktný e-mail

recruitment@sk.crh.com


Požadované vzdelanie

Vysoká škola


Ďalšie informácie

Požiadavky na kandidáta:
- vysokoškolské vzdelanie, odbor chémia alebo chemické inžinierstvo
- anglický jazyk aspoň na úrovni stredne pokročilý - podmienkou


O spoločnosti

Spoločnosť CRH (Slovensko) so sídlom v Rohožníku pôsobí na Slovensku od augusta 2015, keď nadobudla aktíva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., najvýznamnejšieho výrobcu cementu a spojív na slovenskom trhu s dlhoročnou históriou.

Pod CRH (Slovensko) a.s. patria aktuálne cementárne v Rohožníku a v Turni nad Bodvou, sieť betonární a štrkovní po celom Slovensku, spoločnosť ecorec,s.r.o., najvýznamnejší výrobca alternatívnych palív na trhu, a prepravná spoločnosť Transplus, s.r.o.

Skupina CRH je popredný svetový výrobca stavebných materiálov. Svoj pôvod má v Írsku, pričom pôsobí v 37 krajinách sveta, kde zamestnáva viac než 90.000 ľudí. Je najväčším výrobcom stavebných materiálov v severnej Amerike a treťou najväčšou spoločnosťou svojho druhu vo svete.

Spoločnosť CRH stavia svoju obchodnú stratégiu na hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, trvalom raste a rozvoji inovácií. Za svoje úspechy vďačí spoločnosť svojim zamestnancom a jej cieľom je prilákať tie najlepšie talenty z rôznych oblastí. CRH sa svojou personálnou politikou usiluje byť zamestnávateľom prvej voľby vo všetkých krajinách, kde pôsobí.

Viac informácií nájdete na stránke www.crhslovakia.com


Pripojiť prílohy