Hlavný banský merač

Miesto práce

Geča (východné Slovensko), resp. Veľké Úľany (západné Slovensko)


Pracovná pozícia

Absolvent VŠ


Ponúkaný plat (brutto)

od 1010 základná mzda + 7,5% ročná variabilná zložka + 13.plat (uvedená mzda je minimálna možná na tejto pozícii, môže byť vyššia v závislosti od skúseností uchádzača)


Druh pracovného pomeru

Plný úväzok


Popis pracovného miesta

- Monitorovať zmeny v legislatívnych požiadavkách a včasne zabezpečovať súlad banskej dokumentácie jednotlivých prevádzok (podzemná baňa, štrkovne a kameňolomy) s legislatívnymi požiadavkami.
- Koordinovať aktivity za účelom identifikácie a preverenia kvantity a kvality zdrojov materiálu pre ťažbu.
- Koordinovať aktivity priamo i nepriamo súvisiace so zabezpečovaním zásob pre ťažbu a to najmä súvisiace s výkupom pozemkov pre ťažbu.
- Zastupovať spoločnosť a aktívne vystupovať v rámci kamenivárskych a banských organizácii a hájiť a presadzovať záujmy spoločnosti v rámci týchto organizácii na Slovensku.
- Zabezpečovať operatívnu banskomeračskú podporu manažérom prevádzok.


Iné výhody

• Variabilná zložka mzdy
• Fixný 13. plat vyplácaný v dvoch splátkach
• Príplatky nad rámec zákona
• Príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia
• Doplatok pri strate príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti
• Príspevok na stravu nad rámec zákona
• Príspevok na cestovanie do zamestnania
• Príspevky pri rôznych životných udalostiach a sociálnu výpomoc v prípade núdze
• Dni voľna pri špeciálnych udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa,...)
• Ďalšie nadštandardné benefity pre zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy
• Odborné zaučenie, vzdelávanie a podporu pri Vašom kariérnom rozvoji
• Spoločenské a športové firemné aktivity
Kontaktná osoba

HR Team CRH


Kontaktný e-mail

recruitment@sk.crh.com


Dátum pridania

19.6.2018


Požadované vzdelanie

Vysoká škola


Ďalšie informácie

Požadované vzdelanie:
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore banský merač, resp. v banskogeologickom a geodetickom odbore
- Minimálne s dvojročná prax v odbore banské meračstvo s VŠ titulom v odbore banský merač, resp. minimálne trojročná prax s VŠ titulom v banskogeologickom a geodetickom odbore
- Osvedčenie hlavného banského merača

Znalosti:
- MS Office
- MS Word
- Outlook

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- Organizačné schopnosti (koordinačné a komunikačné)
- Spoľahlivosť a zodpovednosť
- Ochota pre samovzdelávanie
- Zmysel pre tímovú spoluprácu
- Ochota cestovať (naše prevádzky sú rozmiestnené na západnom a východnom Slovensku)
- Vodičský preukaz typu B

Miesto výkonu práce Geča na východnom Slovensku, resp. Veľké Úľany na západnom Slovensku. Závisí od lokality, odkiaľ pochádza vybraný uchádzač.


O spoločnosti

Spoločnosť CRH (Slovensko) so sídlom v Rohožníku pôsobí na Slovensku od augusta 2015, keď nadobudla aktíva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., najvýznamnejšieho výrobcu cementu a spojív na slovenskom trhu s dlhoročnou históriou.

Pod CRH (Slovensko) a.s. patria aktuálne cementárne v Rohožníku a v Turni nad Bodvou, sieť betonární a štrkovní po celom Slovensku, spoločnosť ecorec,s.r.o., najvýznamnejší výrobca alternatívnych palív na trhu, a prepravná spoločnosť Transplus, s.r.o.

Skupina CRH je popredný svetový výrobca stavebných materiálov. Svoj pôvod má v Írsku, pričom pôsobí v 37 krajinách sveta, kde zamestnáva viac než 90.000 ľudí. Je najväčším výrobcom stavebných materiálov v severnej Amerike a treťou najväčšou spoločnosťou svojho druhu vo svete.

Spoločnosť CRH stavia svoju obchodnú stratégiu na hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, trvalom raste a rozvoji inovácií. Za svoje úspechy vďačí spoločnosť svojim zamestnancom a jej cieľom je prilákať tie najlepšie talenty z rôznych oblastí. CRH sa svojou personálnou politikou usiluje byť zamestnávateľom prvej voľby vo všetkých krajinách, kde pôsobí.

Viac informácií nájdete na stránke www.crhslovakia.com.

Informácie o výberovom konaní:
Svoj životopis (vrátane aktuálneho telefonického kontaktu) v slovenskom a/alebo anglickom jazyku zašlite, prosím, mailom.


Pripojiť prílohy